آزمون نظام مهندسی ساختمان چیست

فارغ‌التحصیلان رشته‌های مهندسی ساختمان (عمران، معماری، برق، مکانیک، نقشه برداری، ترافیک، شهرسازی) می‌تواند پس از اخذ مدرک کارشناسی عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خود شود. ولی برای ارائه خدمات مهندسی ساختمان نظیر نظارت و اجرا یا طراحی باید در آزمون ورود به حرفه مهندسان یا همان آزمون نظام مهندسی نمره قبولی را کسب نموده تا دارای پروانه اشتغال و حق امضای مهندسی شوند. که پیش‌نیاز شرکت در آزمون نظام داشتن حداقل سه سال سابقه کار است که سپری شدن سه سال از تاریخ فارغ‌التحصیلی به‌منزله سابقه کار محسوب می‌شود. در واقع مهندس فارغ‌التحصیل بعد از سه سال از کارشناسی می‌تواند در آزمون نظام شرکت کرده و پس از قبولی پروانه اشتغال بکار مهندسی پایه 3 دریافت نمایید و اصطلاحاً دارای حق امضا و مهر مهندسی شود تا از سهمیه سالانه خود در نظارت و اجرا و طراحی ساختمان استفاده نمایید. برای آقایان داشتن پایان خدمت برای صدور پروانه اشتغال بکار مهندسی الزامی است.

صلاحیت‌های فعلی موجود برای رشته مهندسی معماری، صلاحیت نظارت (مهندس ناظر معماری ساختمان) ، صلاحیت اجرا (کمک مجری یا همان سرپرست کارگاه یا در پایه 2 به‌عنوان مهندس مجری ساختمان یا همان رئیس کارگاه) و صلاحیت طراحی معماری که برای طراحی ساختمان‌های فاز 2 زمین محدود شهری بوده و شامل  طراحی پلان‌ها و برش جهت اخذ تأییدیه نظام مهندسی ساختمان می‌باشد، همچنین صلاحیت طراحی معماری داخلی نیز در دستور کار دفتر مقررات ملی ساختمان بوده که حق امضای طراحی داخلی نیز به مهندسان معمار اعطا شود تا مسئولیت طراحی‌های داخلی و دکوراسیون نیز با تائید مهندس متخصص و کارشناس حوزه طراحی داخلی و نظارت طراحی داخلی انجام پذیرد.

آزمون‌های نظام مهندسی نیز به‌صورت آزمون تستی جداگانه برای هرکدام از صلاحیت‌های نظارت و اجرا برگزار می‌شود که آزمون‌ها رقابتی نبوده و صرفاً صلاحیتی بوده و هر داوطلب با کسب 50% نمره قبول می‌شود، با توجه به جزوه باز بودن آزمون‌ها داوطلبین از کلیدواژه منابع آزمون نظام مهندسی استفاده می‌کنند و در آزمون طراحی معماری که به‌صورت ترسیم دستی با مداد در 8 ساعت برگزار می‌شود برای آشنایی با ضوابط آزمون طراحی معماری استفاده از پکیج طراحی معماری شامل فیلم‌های آموزشی و…پیشنهاد می‌شود.

برای اخذ صلاحیت محاسبات در رشته عمران نیز پکیج محاسبات عمران شامل فیلم های آموزشی منابع و مباحث محاسباتی میتواند به داوطلبین جهت رسیدن به سطح آمادگی مطلوب کمک کند.